ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚωΝ ΔΕΔΟΜεΝΩΝ

Στη ZAKOMA πιστεύουμαι στις πρώτες εντυπώσεις και ως εκ τούτου εργαζόμαστε σκληρά για να χτίσουμε μια διάφανη σχέση μαζί σας από την αρχή. Έτσι, όταν πρόκειται για τη διαχείριση των πληροφοριών σας, το κάνουμε με σεβασμό και ασφάλεια.

Η εταιρεία ΖΑΚΟΜΑ Συσκευαστική Τυποποιητική Εμποροβιομηχανική Τροφίμων Ανώνυμη Εταιρεία η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της Κοινοτικής Οδού Νέας Ραιδεστού με ΑΦΜ 094219950 και ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης είχε πάντα ως επίκεντρο της στρατηγικής της την προστασία της ιδιωτικότητας και τον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των φυσικών υποκειμένων.


Σήμερα, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και συμμορφούμενη στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 2016/679, της εθνικής νομοθεσίας, των αποφάσεων και πράξεων της Εθνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) παρέχουμε μέσα από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μία ολοκληρωμένη ενημέρωση για τον τρόπο διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

 

Το σύνολο της εταιρείας μας, το ανθρώπινο δυναμικό, οι συνεργάτες και η Διοίκηση δεσμεύεται στην τήρηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Για κάθε επιπλέον απορία ή για αιτήματα άσκησης,  μπορείτε άμεσα να επικοινωνήσετε στο τηλ 2310462602 .ή/και στο email  dpo@zakoma.gr

 

Μάθετε ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε

 

Για την λειτουργία της εταιρείας μας και την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, προβαίνουμε στην επεξεργασία των παρακάτω προσωπικών δεδομένων:

 

Όταν θέλουμε να προσλάβουμε έναν εργαζόμενο: συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, Αριθμό Ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΙΚΑ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, εθνοτική προέλευση, αριθμός λογαριασμού, εκπαιδευτικό επίπεδο, έτη προϋπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της πρόσληψης σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Μπορεί να ζητήσουμε επιπλέον προσωπικά δεδομένα όπως είναι η άδεια οδήγησης για όσους εργάζονται σε σχετική θέση και το πιστοποιητικό υγείας για τους εργαζόμενους μας στην παραγωγή.

Κατά την εργασιακή σχέση μας, συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε τυχόν αναρρωτικές άδειες, αρχεία που αποδεικνύουν αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου που έχει επίδραση στη μισθοδοσία του, βεβαιώσεις επιμόρφωσης.

Όταν εντάσσεστε στους κόλπους της εταιρείας μας ως πελάτης χονδρικής: συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε την επωνυμία σας, το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο και email επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, για όσους επιθυμούν την προμήθεια προϊόντων μέσω πίστωσης, η εταιρεία μας με γνώμονα την ασφάλεια των συναλλαγών, την εξασφάλιση της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας και της άσκησης των δικαιωμάτων οικονομικής ελευθερίας και της ελεύθερης πληροφόρησης, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας αξιοποιεί τη δυνατότητα αξιολόγησης ή επαναξιολόγησης της φερεγγυότητας.

Όταν εντάσσεστε στους κόλπους της εταιρείας μας ως πελάτης λιανικής στα καταστήματά μας: εφόσον επιλέξετε να γίνετε μέλος της οικογένειάς μας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας, την ημερομηνία γέννησης και το email σας.

Όταν μας προμηθεύτε με τα προϊόντα ή υπηρεσίες σας, συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε την επωνυμία σας, το ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε την διεύθυνση ΙΡ, στοιχεία για το χρόνο εισόδου σας και την ονομασία του φυλλομετρητή σας.

Όταν μας στέλνετε μηνύματα μέσω της ιστοσελίδας μας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε επιπλέον το ονοματεπώνυμό σας, την εταιρεία σας, τη θέση εργασίας σας, τη χώρα, διεύθυνση, email και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Όταν επισκέπτεστε τους χώρους μας, καταγράφουμε την εικόνα σας καθώς χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης και κάμερες ασφαλείας ώστε να προστατεύσουμε την ασφάλειά σας, την ασφάλεια των υλικών, εγκαταστάσεων και προσωπικών σας δεδομένων.

 

Σε κάθε περίπτωση, δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, δεδομένα που αφορούν την υγεία.

 

Μοναδική περίπτωση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων και ειδικότερα της εθνοτικής καταγωγής, του γενετήσιου προσανατολισμού και δεδομένων υγείας αποτελεί η εφαρμογή του εργατικού δικαίου, του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.

 

Ενημερωθείτε για τις αρχές που υιοθετούμε στην επεξεργασία των δεδομένων σας

 

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΖΑΚΟΜΑ υπακούει στις ακόλουθες αρχές, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία δεδομένων. Έτσι τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο «νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»,
 • Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς «περιορισμός του σκοπού»,
 • Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία «ελαχιστοποίηση των δεδομένων»,
 • Είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται. Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας «ακρίβεια»,
 • Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας εφαρμόζοντας πάντα και για όλη τη διάρκεια τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας «περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»,
 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων «ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα».

 

 

Γνωρίστε τον σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

 

Αν είστε εργαζόμενος μας, πελάτης μας ή προμηθευτής μας, συλλέγουμε, καταχωρούμε, οργανώνουμε, διατηρούμε, αποθηκεύουμε, τροποποιούμε, χρησιμοποιούμε, διαγράφουμε και καταστρέφουμε τα δεδομένα σας με σκοπό την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, την συμμόρφωση της εταιρείας μας με έννομη υποχρέωση, την διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος αλλά και την προστασία των έννομων συμφερόντων μας.

 

Αν είστε επισκέπτης στην ιστοσελίδα μας, ο κύριος σκοπός της τήρησης των δεδομένων σας είναι η προστασία της ιστοσελίδας μας από κακόβουλες επιθέσεις και κατάχρηση.

 

Όταν μας στέλνετε μηνύματα μέσω της ιστοσελίδας μας, ο κύριος σκοπός της τήρησης των δεδομένων σας είναι η δική σας εξυπηρέτηση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο αίτημά σας.

 

Σε περίπτωση που επιθυμούμε να προβούμε σε επεξεργασία για διαφορετικό από τους ανωτέρω σκοπούς, θα σας ενημερώσουμε και μόνο εφόσον λάβουμε τη διακριτή σας συναίνεση θα προχωρήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα της ανάκλησης της συγκατάθεσης, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας για Θέματα Προσωπικών Δεδομένων.

 

Πληροφορηθείτε για τα δικαιώματά σας

 

Έχουμε προβλέψει για την βέλτιστη ικανοποίηση του συνόλου των δικαιωμάτων σας όπως είναι:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, για να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,
 • το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων,
 • το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), για να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα σας από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων δεν απαιτείται για τη συμμόρφωση μας με τις έννομες υποχρεώσεις της ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων από εσάς
 • το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο
 • το δικαίωμα εναντίωσης, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

Μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας για Θέματα Προσωπικών Δεδομένων, κύριο Δημήτρη Τερζίδη στο email…………………ή στο fax………………….ή να το παραδώσετε στα γραφεία μας. Σε κάθε περίπτωση, θα διευκολύνουμε την άσκηση των δικαιωμάτων σας, εκτός και αν δεν είμαστε σε θέση να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας και πάντα με γνώμονα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα ανταποκριθούμε σε κάθε αίτημά σας εντός μήνα,  προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ενημερώνοντας σας για την παράταση που απαιτείται καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

 

Πόσο χρόνο θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

 

Η πολιτική μας εστιάζεται στην ελαχιστοποίηση του χρόνου επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Με άλλα λόγια, φροντίζουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν έχει εκτελεστεί ο σκοπός επεξεργασίας. Πολλές φορές όμως η υφιστάμενη νομοθεσία αλλά και το έννομο συμφέρον μας επιβάλουν την τήρηση αυτών. Σε κάθε περίπτωση, φροντίζουμε για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και την προστασία αυτών. Πιο συγκεκριμένα:

 • αν μας στείλετε το βιογραφικό σας, θα το διατηρήσουμε για 2 έτη και έπειτα θα προβούμε είτε στην επικαιροποίηση των στοιχείων σας είτε στην καταστροφή του
 • αν μας εκδηλώσετε ερώτημα μέσω της ιστοσελίδας μας, εντός 3 μηνών θα το διαγράψουμε και δεν θα διατηρούμε τα δεδομένα σας, εκτός αν μας δώσετε τη διακριτή συναίνεσή σας
 • αν είστε πελάτης ή προμηθευτής μας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για 10 έτη καθώς επιβάλλεται από τη φορολογική νομοθεσία
 • αν είστε εργαζόμενός μας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας έως και την παραγραφή του χρόνου που μπορεί να εγερθεί κάποια αξίωση
 • αν είστε επισκέπτης στην ιστοσελίδα μας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για 12 μήνες και έπειτα θα τα διαγράψουμε, εκτός αν μας δώσετε τη διακριτή σας συναίνεση
 • αν είστε επισκέπτης στους χώρους μας, τα δεδομένα από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και τις κάμερες ασφαλείας διατηρούνται για 15 ημέρες.

 

Που θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με ασφάλεια και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνον αν η γνωστοποίησή τους είναι απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωση όπως αυτή απορρέει από την νομοθεσία ή για την διαφύλαξη του έννομου συμφέροντός μας.

 

 

Πως προστατεύουμε τα δεδομένα σας

 

Φροντίζουμε μέσα από τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων να επιτυγχάνουμε ασφάλεια της επεξεργασίας, πάντα σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις ώστε να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 

Κάθε εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείται από την εταιρεία μας ενημερώνεται διαρκώς με τις τελευταίες αναβαθμίσεις, βελτιώνοντας το επίπεδο ασφάλειας. Η διαβαθμισμένη πρόσβαση, η λήψη μέτρων φυσικής προστασίας, η χρήση του συστήματος TLS TransportLayerSecurity με σκοπό την προστασία της μεταξύ μας επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας μας, η υιοθέτηση διακριτής πολιτικής για τη χρήση επικοινωνιακών μέσων είναι ορισμένα από τα μέτρα που εφαρμόζουμε. Ταυτόχρονα, καταγράφουμε, μελετούμε και αξιολογούμε σε ετήσια βάση τους πιθανούς κινδύνους και οδηγούμαστε σε συνεχείς αναβαθμίσεις.

 

Να μαθαίνετε τα νέα μας

 

Καθώς βελτιωνόμαστε και διευρύνουμε τις δραστηριότητες μας, θα φροντίζουμε για την άμεση επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής. Είναι πολύ σημαντικό να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, κοιτώντας πάντα την ημερομηνία αναθεώρησης.

 

Ημερομηνία Ενημέρωσης παρούσας πολιτικής προστασίας

3/12/2018